Certifikovaná udržateľnosť

Certifikovaná udržateľnosť

Udržateľnosť - Collonil je oficiálne certifikovaný

V roku 2013 sme vyvinuli internú pečať „Zodpovedná výroba“, ktorá predstavovala náš záväzok k zodpovednému vývoju produktov a výrobe ohľaduplnej k životnému prostrediu. Od júla 2019 majú naše produkty namiesto toho oficiálnu pečať „Certified Sustainability - Certifikovaná udržateľnosť“ Nemeckého inštitútu pre udržateľnosť a ekonomiku.

Udržateľnosť je široko používaný pojem, ktorý často mätie spotrebiteľov, pretože spoločnosti ho definujú inak. Preto sa Collonil rozhodol čeliť náročnému certifikačnému procesu medzinárodne uznávaného inštitútu. Naša spoločnosť bola auditovaná podľa takzvaného trojpilierového modelu trvalo udržateľného rozvoja. Pozostáva z environmentálnych, ekonomických a sociálnych cieľov a princípov.

Verdikt komisie udeľuje spoločnosti Collonil výborné známky vo všetkých troch kategóriách.

Zelená planéta

Ekologická spôsobilosť: veľmi dobrá

Ochrana životného prostredia a postupy šetrenia zdrojov sa v Collonil praktizujú na všetkých úrovniach. Jedným z cieľov je vyvíjať produkty, ktoré obsahujú čo najnižší podiel ekologicky škodlivých zložiek a zároveň sú vysoko účinné. To znamená, vždy keď je to možné, spoliehame sa na prírodné látky. Patria sem vosky, oleje, hydratačné prípravky na rastlinnej báze a povrchovo aktívne látky na báze sacharidov. Naše aerosólové produkty obsahujú iba plyny, ktoré nepoškodzujú ozónovú vrstvu. Ak to receptúra umožňuje, zaobídeme sa bez hnacích plynov a vyrábame pumpové spreje. Pred desiatkami rokov sme z našich receptúr odstránili kritické fluórované chemikálie PFOA a PFOS.

Sociálno-ekonomická kompetencia: dobrá+

Naši zamestnanci sú základom našej spoločnosti. Tarifné odmeňovanie, príkladná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, dôsledné školenia a ďalšie vzdelávanie, sú pre Collonil samozrejmosťou. To sa odráža sa v nízkej fluktuácii zamestnancov. Veľkú úlohu zohráva aj lokálne napojenie na Berlín a Brandenbursko. Kvalitné pracovné miesta pomáhajú zabezpečiť kvalitu života a posilniť región. Spoločnosť si tiež zakladá na korektnom jednaní s dodávateľmi. Transparentná komunikácia a rozsiahle kontroly kvality zabezpečujú dôveru zákazníkov.

Ekonomická spôsobilosť: dobrá+

Collonil pružne reaguje na zmeny na trhu a rastúce požiadavky zákazníkov. Táto udržateľná, na budúcnosť orientovaná firemná kultúra, zabezpečuje dlhodobý úspech a tým aj regionálne pracovné miesta v spoločnosti a u dodávateľov.

Pečať dôvery

Inštitút pre udržateľnosť a ekonomiku certifikuje spoločnosti od roku 1991 a je medzinárodne vysoko uznávaný. Pečať „Assured Sustainability - Zaručená udržateľnosť“ možno nájsť v 12 jazykoch na produktoch v Európe, Ázii, Južnej Afrike, Severnej a Južnej Amerike. Pečať sa osvedčila ako značka, ktorú je možno jasne pochopiť, pretože ponúka spoľahlivú orientáciu a poskytuje kritickým spotrebiteľom istotu na čoraz neprehľadnejšom trhu.

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o Inštitúte pre udržateľnosť a ekonomiku, môžete tak urobiť na nasledujúcom odkaze:

www.di-no.eu

Product added to wishlist

Z dôvodu čerpania dovolenky budú

Vaše objednávky vyexpedované po dátume: 5.7.2024