myBAGs PROTECT
myBAGs PROTECT

myBAGs PROTECT

Vysokokvalitná ochrana - šetrná a udržateľná

  • Pre všetky kabelky z jemnej a štrukturovanej hladkej kože
  • Tiež chráni semiš, napa a antik kožu, textil a syntetické materiály
  • Poskytuje trvalú ochranu pred hĺbkovým znečistením a vlhkosťou
  • Citlivá starostlivosť o Vašu kabelku
  • Oživujúca kúra rozjasňuje farby
Kabelky Batohy
Objem:
  • 200ml
Skladom - Doručenie do 48h
8,50 €
S DPH

 

PROTECT, kvalitná ochrana vašej obľúbenej kabelky. Pre všetky kabelky z jemnej a hladkej kože, semišu, napa a antik kože, ako aj z textilných a syntetických materiálov. Chráni a ošetruje pred hĺbkovým znečistením a vlhkosťou. S ošetrujúcim účinkom a osviežením farieb.

myBAGs PROTECT zadná strana
myBAGs PROTECT bez vrchnáka

Podrobné pokyny

Použitie: Používajte len vo vetraných miestnostiach alebo vonku. Vzdialenosť striekania by mala byť 20 cm, aby sa dosiahol rovnomerný účinok striekania. Pred prvým použitím kúpeľa na ruky je potrebná základná impregnácia, materiál ošetrite minimálne 3 nie príliš vlhkými aplikáciami. Vodotesnú ochranu obnovte po cca. 8-10 krát nosenie.

Povinná informácia

Výstražné pokyny: NEBEZPEČENSTVO Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje podráždenie pokožky. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. ZÁKAZ FAJČIŤ. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak dôjde k podráždeniu pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Obsah/nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje: uhľovodíky, C6-7, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, < 5 % n-hexánu.

výkričník
horlavina
Toxický pre vodné organizmy
18220024000
18220024000

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež:

Product added to wishlist

Z dôvodu čerpania dovolenky budú

Vaše objednávky vyexpedované po dátume: 5.7.2024