Breeze
Breeze

Breeze

Sprej proti zápachu

  • Na oblečenie, obuv, športové tašky a čalúnený nábytok
  • Trvalo odstraňuje nepríjemné pachy
  • Vysoko efektívne odstraňuje príčiny zápachu
  • Účinkuje do 30 sekúnd
  • Zaisťuje príjemnú sviežu vôňu
   
Topánky Čižmy Oblečenie Batohy
Objem:
  • 125ml
Posledné kusy v sklade
7,90 €
S DPH

 

Náš vysoko účinný sprej ponúka dlhotrvajúce odstránenie všetkých nepríjemných pachov, ako je pot, dym alebo jedlo, zo všetkých predstaviteľných materiálov. Bez ohľadu na to, či ide o oblečenie, športové tašky, nábytok alebo obuv, všetky pachy sú neutralizované systémom Breeze do 30 sekúnd. Ostane len príjemná sviežosť a jemná vôňa sviežej bielizne. Inovatívna špeciálna zložka neutralizuje a blokuje nepríjemné pachy. Likviduje príčiny nepríjemných pachov.

Breeze
Breeze

Povinná informácia

Výstražné pokyny: NEBEZPEČENSTVO Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť pri manipulácii. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. Zabráňte vdychovaniu spreja. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí.

76410000000
4002092017641

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež:

Product added to wishlist