Active Biwax Spray
Active Biwax Spray

Active Biwax Spray

Aktívna impregnácia na outdoorovú obuv

impregnácia.png

  • Ideálne pre turistické, trekingové a pracovné topánky
  • Špeciálne na drsnú, mastenú a voskovanú kožu
  • Chráni a impregnuje
  • Pre udržanie kože odolnej a pružnej
  • High-tech produkt z radu Active, vhodný pre klimamembrány 
    sedlo.png
Topánky  Čižmy Oblečenie   Sedlá Batohy
Objem:
  • 200ml
Skladom - Doručenie do 48h
8,90 €
S DPH

 

Sprej Biwax z našej rady Collonil Active, je optimálny produkt na impregnáciu vychádzkových topánok, pracovnej obuvi, trekingovej obuvi a športovej obuvi, vyrobenej z drsnej, mastenej alebo voskovanej kože. Prírodné výživné vosky udržujú kožu suchú, vláčnu a trvácnu. Impregnačný sprej, ktorý na dlhé výlety musíte mať po ruke!

Active Biwax Spray
Active Biwax Spray
Active Biwax Spray
Active Biwax Spray

Výstražné pokyny:

NEBEZPEČENSTVO Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje podráždenie pokožky. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak dôjde k podráždeniu pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje: uhľovodíky, C6-7, n-alkány, izoalkány, cyklické zlúčeniny, < 5 % n-hexánu. 

10420084000
4002092075696

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež:

Product added to wishlist