Carbon Pure
Carbon Pure

Carbon Pure

Impregnačná ochrana pre všetky materiály

  • Sprej s pumpičkou bez aerosólov a hnacieho plynu    
  • Účinne chráni pred vlhkosťou, špinou a škvrnami   
  • Dlhotrvajúca ochrana  
  • Priedušnosť materiálu zostáva 100%
   
Tenisky Topánky  Čižmy Oblečenie Tašky Batohy
Objem:
  • 100ml
Skladom - Doručenie do 48h
9,90 €
S DPH

 

Impregnačný prípravok bez obsahu hnacích plynov. Obsahuje len účinnú látku pre dokonalú ochranu. Inovatívna a osvedčená karbónová technológia, dáva materiálom ošetreným Carbon Pure dlhotrvajúcu odolnosť proti vlhkosti a špine. Priedušnosť materiálu je 100% zachovaná. Sprej s pumpičkou neprodukuje aerosól, vďaka čomu je vhodný na použitie v uzavretých miestnostiach.

Carbon Pure
Carbon Pure
Carbon Pure

Podrobné pokyny

Nastriekajte na ošetrujúci prípravok zo vzdialenosti 20 - 30 cm a rovnomerne naneste handričkou alebo špongiou. Po aplikácii sa vytvorí odolná, priedušná polymérna reťazová štruktúra so sieťovinou štruktúrou. Výrobok musí schnúť najmenej 12 hodín. Podľa potreby vyleštite hladkú kožu alebo načešte semiš.

Povinná informácia


Výstražné pokyny: NEBEZPEČENSTVO Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Obsah/nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zloženie: Obsahuje parfumy.

Špecifikácie podľa DetVO: ALKOHOL, AQUA, PARFUM, METOXYISOPROPANOL, FARBIVO

  Ďalšie podrobnosti o zložkách, ako aj o názve INCI nájdete na: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm

57040000000
4002092015708

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež:

Product added to wishlist