Stretch Classic
Stretch Classic

Stretch Classic

Napínacia pena pre nové topánky

  • Špeciálna pena naťahuje stlačné miesta na topánke
  • Rozširuje topánky špeciálne v tlakových bodoch
  • Perfektný pomocník pri rozchodeniu nových kožených topánok
 
Topánky Čizmy
Objem:
  • 100ml
Skladom - Doručenie do 48h
6,50 €
S DPH

 

Stretch Classic je špeciálna pena, ktorá natiahne miesta, ktoré sa šúchajú vo vnútri topánky, a definitívne ich odstráni. Perfektný pomocník na nabúranie sa do nových kožených topánok.

Stretch Classic
Stretch Classic
Stretch Classic
Stretch Classic

Povinná informácia

Výstražné pokyny: NEBEZPEČENSTVO Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Obsah/nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí.

15210001000
4002092011526

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež:

Product added to wishlist