Active Universal Protector
Active Universal Protector

Active Universal Protector

Aktívna univerzálna ochrana

impregnácia.png

  • Pre obuv a odevy - outdoor, voľný čas a bezpečnosť pri práci
  • Ideálne pre všetky funkčné textílie, softshell a fleece materiály
  • Silná impregnácia so silným perličkovým efektom - kvapky sa odvaľujú
  • Zachováva priedušnosť klimatických membrán
  • High-tech produkt z radu Active

    sedlo.png
Topánky Čižmy Oblecenie  Tašky Batohy  Sedlá

Objem:
  • 300ml
Skladom - Doručenie do 48h
9,90 €
S DPH

 

Na impregnáciu hladkej kože, semišu, tkaniny s priedušnými membránami ako Gore-Tex® alebo Sympatex®. Vysoko výkonná receptúra pre dlhotrvajúci a silný perličkový efekt. Zachováva priedušnosť. Určené pre outdoorové topánky, softshellové bundy a hardshellové bundy.

Active Universal Protector
Active Universal Protector
Active Universal Protector
Active Universal Protector

Výstražné pokyny: NEBEZPEČENSTVO Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje podráždenie pokožky. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak dôjde k podráždeniu pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje: uhľovodíky, C6-7, n-alkány, izoalkány, cyklické zlúčeniny, < 5 % n-hexánu. 

16830904000

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež:

Product added to wishlist