Nubuk + Velours
Nubuk + Velours

Nubuk + Velours

Impregnačný a ošetrujúci sprej v mnohých farbách

impregnácia.png

 • Impregnuje, ošetruje a oživuje farbu semišu a nubuku
 • Poskytuje dlhotrvajúcu ochranu pred vlhkosťou, prachom a nečistotami
 • Zachováva typický, zamatovo jemný vláknitý vzhľad semišu
 • Udržuje kožu mäkkú, pružnú a priedušnú
 • Pri pravidelnom používaní chráni pred vodou a snehom

     
Topánky Čižmy Odevy  Tašky Batohy  Tenisky

200ml

Farba
 • Čierna
 • Svetlo hnedá
 • Stredne hnedá
 • Tmavo hnedá
 • Tmavo šedý
 • Červena
 • Modrá
 • Bezfarebná
Produkt je dostupný s inými parametrami
7,90 €
S DPH

 

Sprej Nubuk + Velour impregnuje, ošetruje a osviežuje farby semišovej kože a poskytuje dlhotrvajúcu ochranu pred vlhkosťou a nečistotami. Zachováva typický zamatovo hebký vzhľad semišu, koža ostáva mäkká, pružná a priedušná. V neposlednom rade, sprej pri pravidelnom používaní, zabraňuje tvorbe škvŕn od snehu a vody v zimnom období.

Nubuk + Velours
Nubuk + Velours
Nubuk + Velours
Nubuk + Velours

Podrobné pokyny

Používajte iba vo vetraných miestnostiach alebo, ak je to možné, vonku. Vzdialenosť striekania by mala byť 20 cm, aby sa dosiahol rovnomerný, jemný vzor striekania; V prípade potreby kožu po použití zdrsnite. Pre základnú impregnáciu ošetrite materiál pred prvým nosením aspoň 3x. Impregnačnú ochranu obnovte po cca 8-10 noseniach.

Povinná informácia

Varovania: NEBEZPEČENSTVO Pozor! Nezabudnite na vedomie! Možné poškodenie zdravia vdýchnutím! Používajte iba vonku alebo s dobrým vetraním! Nastriekajte len pár sekúnd! Veľkoplošné kožené a textilné výrobky striekajte len vonku a nechajte dôkladne vyschnúť! Uchovávajte mimo dosahu detí! Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje podráždenie pokožky. Môže spôsobiť ospalosť a závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak dôjde k podráždeniu pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi. Držte mimo dosahu detí. Obsahuje: uhľovodíky, C6-7, n-alkány, izoalkány, cyklické zlúčeniny, < 5 % n-hexánu.

Zloženie: nevyžaduje sa

Informácie DetVO: nevyžadujú sa

4002092822016

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež:

Product added to wishlist