CARBON LAB Starter Kit
CARBON LAB Starter Kit

CARBON LAB Starter Kit

CARBON LAB #1 Štartovacia sada

Súprava na čistenie a ochranu všetkých materiálov

 • S 50 ml čistiacej peny na dôkladné čistenie, a 50 ml ochranného spreja na impregnáciu
 • Čistiaca kefka a čistiaca rukavica tvoria kompletnú sadu
 • Univerzálna sada pre ošetrenie a ochranu obuvi všetkých farieb a materiálov
 • Ideálne na cestovanie, či ako darček
 
Topánky

Skladom - Doručenie do 48h
15,90 €
S DPH

 


Štartovacia sada zo série CARBON obsahuje 50 ml dózu čistiacej peny, 50 ml dózu impregnačného spreja, čistiacu kefku a čistiacu rukavicu.

CARBON LAB Starter Kit
CARBON LAB Starter Kit
CARBON LAB Starter Kit
CARBON LAB Starter Kit
CARBON LAB Starter Kit
CARBON LAB Starter Kit
CARBON LAB Starter Kit
CARBON LAB Starter Kit
CARBON LAB Starter Kit
CARBON LAB Starter Kit

Podrobné pokyny

ČISTIACA PENA - Účinná čistiaca pena pre všetky materiály. Penu nanášajte na čistiacu kefku od cca. 1 cm a rovnomerne ho rozotrite na tenisku. Potom dôkladne zapracujte do hmoty. Nakoniec použite navlhčenú ČISTIACU RUKAVICU na odstránenie nečistôt a prebytočnej čistiacej peny.

OCHRANNÝ SPREJ - Vysoko účinná ochrana pre všetky materiály. Po fáze čistenia naneste sprej zo vzdialenosti cca. 30 cm na suchú tenisku a znova ju nechajte uschnúť. Hotovo!

ČISTIACA Kefka – Čistiacia kefka na odstránenie hrubých nečistôt z tenisiek pred začatím procesu mokrého čistenia. Dodatočne použiteľný na nanášanie ČISTIACEJ PENY a na zdrsnenie nubuku a hrubej kože.

ČISTIACE RUKAVICE - Rukavice vyrobené z mikrovlákna na dôkladné čistenie a starostlivosť o vaše tenisky.

Povinná informácia

Ochranný sprej Výstražné pokyny: NEBEZPEČENSTVO Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje podráždenie pokožky. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak dôjde k podráždeniu pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Obsah/nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje: Uhľovodíky, C11-12, izoalkány, < 2 % aromátov; Uhľovodíky, C6-7, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 5 % n-hexán.

 

Čistiaca pena

Varovné poznámky: NEBEZPEČENSTVO Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Obsah/nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zloženie čistiacej peny: 5 % alebo viac, ale menej ako 15 % alifatických uhľovodíkov, menej ako 5 % neiónových povrchovo aktívnych látok, menej ako 5 % aniónových povrchovo aktívnych látok, parfumy, D-LIMONENE, CITRAL, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIA-ZOROMLINONE, OCTYLISOTHIA-ZOROMLINONE 2-NITROPROPÁN-1,3-DIOL.

Špecifikácia čistiacej peny podľa DetVo: VODNÁ, BUTÁN, PROPÁN, IZODEKANOLETOXYLÁT, MASTNÉ ALKOHOLY, ALKOXYLOVANÉ, LAURETH SULFÁT SODNÝ, UNDECETH-40, Alkoholy, C12-15-rozvetvený a lineárny, ETOXYCCLEINHEXTOXYL, SOLUTHEXLEXIT, SOUFLU- D-LIMONEN, CITRAL, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 2-BROMO-2-NITROPROPÁN-1,3-DIOL, OCTYLISOTHIAZOLINONE

 

73052200000

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež:

Product added to wishlist