Dirt Protector
Dirt Protector

Dirt Protector

HIGH TECH BLOKÁTORY NEČISTOTY

  • inovatívna high-tech ochrana proti prachu a špine
  • chráni pred prachom, pieskom a špinou
  • najmä pre svetlé a biele topánky, ako sú mušle a tenisky
  • prirodzene tiež výborne chráni pred vlhkosťou
  • produkt z rodiny CARBON
   
Tenisky Topánky  Čižmy Oblečenie  Tašky Batohy
Objem:
  • 400ml
Skladom - Doručenie do 48h
11,90 €
S DPH

 

Špičkové blokátory nečistôt

Spoľahlivá ochrana, najmä pre svetlé a farebné topánky. Chráni pred prachom, pieskom, špinou a škvrnami. Dlhotrvajúci efekt. Tiež chráni pred vlhkosťou. Vhodné pre všetky materiály ako textil, sieťovina, semiš a hladká koža.

Dirt Protector zadná strana
Dirt Protector predná strana

Podrobné pokyny

Aplikujte sprej na čistený povrch materiálu zo vzdialenosti spreja minimálne 30 cm. Používajte vo vetraných miestnostiach alebo na čerstvom vzduchu. Po úplnom vyschnutí je možné na údržbu použiť ďalšie produkty. Ochrana by mala byť obnovená po 12-15 noseniach.

Povinná informácia

Výstražné pokyny: NEBEZPEČENSTVO Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje podráždenie pokožky. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. ZÁKAZ FAJČIŤ. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak dôjde k podráždeniu pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Obsah/nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje: Uhľovodíky, C11-12, izoalkány, < 2 % aromátov; Uhľovodíky, C6-7, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 5 % n-hexán.

upozornenie
horlavina
17040300000
17040300000

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež:

Product added to wishlist