1909 Supreme Protect
1909 Supreme Protect

1909 Supreme Protect

Exkluzívna impregnačná ochrana

  • Pre kvalitnú (biznis) obuv, rukavice a aktovky
  • Vhodné pre všetky materiály
  • Vysoko efektívne chráni pred vlhkosťou, špinou a prachom
  • Dodatočne osviežuje farbu
  • Klasika z exkluzívnej série dojčiat z roku 1909
   
Topánky Čižmy Oblečenie   Tašy
Objem:
  • 200ml
Skladom - Doručenie do 48h
10,90 €
S DPH

 

Hydroizolačný sprej zo známej vysokokvalitnej ošetrujúcej série 1909 od Collonil je optimálnym zložením zložiek,vhodný k jemným hrubými kožami ako semiš, nubuk a velúr, ako aj rôznymi zmesovými materiálmi, ktoré sú vysoko odpudzujúce vodu a nečistoty. Dokonalá hydroizolácia pre kvalitnú pánsku a biznis obuv, ktorá osvieži farby materiálu a zároveň ho ochráni.

1909 Supreme Protect
1909 Supreme Protect
1909 Supreme Protect

Povinná informácia

Výstražné pokyny: NEBEZPEČENSTVO Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje podráždenie pokožky. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť pri manipulácii. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak dôjde k podráždeniu pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje: uhľovodíky, C6-7, n-alkány, izoalkány, cyklické zlúčeniny, < 5 % n-hexánu.

18820000000
4002092021884

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež:

Product added to wishlist