Active Shoe Deo
Active Shoe Deo

Active Shoe Deo

Deodorant pre outdoorovú obuv

impregnácia.pnghygiena.png

  • Odstraňuje nepríjemné pachy
  • Obsahuje prírodné zložky pre sviežosť v topánke
  • S praktickým rozprašovačom
  • Ideálny spoločník na trekking a všetky outdoorové aktivity

   
Topánky Čižmy Oblecenie  

Objem:
  • 150ml
Posledné kusy v sklade
9,90 €
S DPH

 

Odstraňuje nepríjemné pachy a zaisťuje, že vaša obuv zostane svieža. S prírodnými zložkami. Bez pohonných látok, s praktickou dávkovaciou pumpou.

Active Shoe Deo
Active Shoe Deo
Active Shoe Deo

Povinná informácia

Výstražné pokyny: NEBEZPEČENSTVO Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Obsah/nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí. 

40950004000

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež:

Product added to wishlist