Carbon Wax
Carbon Wax

Carbon Wax

High-tech starostlivosť a ochrana

  • Optimálne na topánky, bundy, ale aj na turistickú a trekingovú obuv z hladkej kože, sedlá a batohy
  • Vysoko efektívne ošetruje, a chráni pred vlhkosťou, špinou aj prachom
  • Vhodné aj pre priedušné klimatické membrány ako Gore-Tex® alebo Sympatex®
  • Robí kožu odolnou a pružnou

     
Topánky   Čižmy   Tašky   Sedlá
Objem:
  • 300ml
Skladom - Doručenie do 48h
12,20 €
S DPH

 

Carbon Wax je vysokoúčinný impregnačný sprej s inovatívnou technológiou, na impregnáciu a ošetrenie hladkej kože. Je obzvlášť vhodný pre priedušné membrány ako Gore-Tex® alebo Sympatex®.

s inovatívnou technológiou na impregnáciu a starostlivosť o hladkú kožu
je obzvlášť vhodný pre priedušné membrány ako Gore-Tex® alebo Sympatex®.
Carbon Wax
Impregnačný sprej

Povinná informácia

Varovania: NEBEZPEČENSTVO Pozor! Nezabudnite na vedomie! Možné poškodenie zdravia vdýchnutím! Používajte iba vonku alebo s dobrým vetraním! Striekajte len pár sekúnd! Veľkoplošné kožené a textilné výrobky striekajte len vonku a nechajte dôkladne vyschnúť! Uchovávajte mimo dosahu detí! Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje podráždenie pokožky. Môže spôsobiť ospalosť a závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak dôjde k podráždeniu pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi. Držte mimo dosahu detí. Obsahuje: uhľovodíky, C6-7, n-alkány, izoalkány, cyklické zlúčeniny, < 5 % n-hexánu.

Zloženie: nevyžaduje sa

Informácie DetVO: nevyžadujú sa

4002092031777

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež:

Product added to wishlist